Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

Tre nya utgåvor i serien KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA presenterades på årsmötet den 21 mars:

Alsens tingslags domboksprotokoll 1649 - 1679. Redigerade av Curt Malting. Läs den här.

Lits tingslags domboksprotokoll 1649 - 1690. Red. av Sonja Olausson Hestner och Monica Kämpe. Läs den här.

Skogsavvittringen i Jämtland. Protokoll från Ragunda tingslag 1755-1758, red. av Anders Sjöberg. Andra, utökade utgåvan. Läs den här.


PETERSON-BERGERS BREV
till Helga Englund, 1902 - 1925

I Tirénska brevsamlingen finns 101 brev och vykort som Wilhelm Peterson-Berger skrev till fröken Helga Englund på Frösön. Avskrifterna i denna korrespondens har gjorts av Eva Sundin, och publiceras nu, med ett flertal fotografier, i serien Gör Historien Läsbar. Läs den här.

Gertrud Daléns berättelser om
JUL, JULKUSAR och FASTER LOTTA

Lektor Johan Erik Dalén bodde med sin stora familj i en gård vid Rådhusgatan, på bekvämt avstånd från läroverket. Yngsta dottern Gertrud skrev i mitten av 1900-talet ner sina barndomsminnen från livet i den Dalénska gården. Dessa finns nu publicerade, med flera fotografier, i serien Gör Historien Läsbar. Texterna, som är redigerade av Märit Magnusson, är hämtade ur Johan Erik Daléns familjearkiv. Läs dem här.

BÖTER och FREDSKÖP
Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645

Fornskriftsällskapets sextonde bokutgåva, i serien Skrifter. Läs mera här.


Vi har gjort
en liten folder som berättar om Fornskriftsällskapets verksamhet - sprid den gärna!
Den finns här.

 

 

 

Version 17 (26/3 2017)